Popular questions

⌛ Last update on

hand logo question

How Are You In Tagalog? 🇭🇯

how are you in tagalog?

In Tagalog, to ask someone “how are you?” you can say “Kumusta ka?”

Here are the steps to ask “how are you?” in Tagalog:

  • Open a communication platform to talk to the person you want to ask.

  • Type or say “Kumusta ka?” to the person.

  • Wait for their response.

Here are some important websites and resources related to Tagalog language learning:

Remember to use the phrase “Kumusta ka?” when you want to ask someone “how are you?” in Tagalog. You can also add the person’s name at the beginning of the phrase for a more personal touch. For example, “Kumusta ka, Maria?”

👋 Have fun learning Tagalog and practicing your language skills! 😄

Top 5 External Resources

1. Paano ka?

Ako po ay maayos, salamat. 😊

2. Kamusta ka na?

Okay lang po ako. 😊

3. Kumusta po kayo?

Mabuti naman po. Salamat sa pagtatanong. 😊

4. Kamusta ang iyong araw?

Maganda naman po ang araw ko. 😊

5. Kumusta ang pakiramdam mo ngayon?

Masaya naman po ako. 😊

6. Ano ang balita?

Walang masyadong balita ngayon. 😊

7. Masaya ka ba ngayon?

OO naman po, masaya ako ngayon. 😊

8. Ano ang iyong pagkakabahala?

Wala naman po akong malalim na pagkakabahala ngayon. 😊

9. Kamusta ang iyong kalagayan?

Maayos naman po. Salamat sa pagtatanong. 😊

10. Ano ang iyong disposisyon sa buhay ngayon?

Positibo po ako sa buhay ngayon. 😊

11. Kumusta ang iyong kalusugan?

Mabuti naman po ang kalusugan ko. Salamat sa pagtatanong. 😊

12. Ano ang iyong mga plano ngayon?

Wala pa naman po akong malalim na mga plano ngayon. 😊

13. Anong mga dahilan ng iyong kasiyahan ngayon?

Madami po akong rason para maging masaya ngayon, tulad ng magandang panahon at mga magagandang pangyayari sa buhay. 😊

14. Ano ang iyong mga pangarap ngayon?

Ang pangarap ko po ngayon ay magtagumpay sa aking mga layunin sa buhay. 😊

15. Ano ang iyong inspirasyon ngayon?

Ang aking pamilya at mga mahal sa buhay ang aking inspirasyon simula pa noon. 😊

16. Sino ang nagbibigay sa iyo ng kalakasan ngayon?

Ako po mismo ang nagbibigay sa sarili ko ng kalakasan. 😊

17. Ano ang nagpapasaya sa iyo ngayon?

Ang simpleng bagay tulad ng mga ngiti at tawanan ang nagpapasaya sa akin ngayon. 😊

18. Ano ang nagpapalungkot sa iyo ngayon?

Wala naman wase nakapagpapalungkot sa akin ngayon. 😊

19. Ano ang mga bagay na nais mo ngayon?

Gusto ko ng katahimikan at kaligayahan sa aking buhay ngayon. 😊

20. Sino ang kasama mo ngayon?

Mag-isa po ako ngayon. 😊